Cestovní náhrady zaměstnanců v širším kontextu dalších právních předpisů včetně vysílání zejména do členských států EU

Základní informace o kurzu

27.04.2020  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 2020120
Adresa vzdělávacího kurzu: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Pardubický kraj, Česká Republika, mapa

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská - pracovní, cizinecké, daňové právo
Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců“), spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice

 

1 700
Přihlásit se můžete zde

URČENO: Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.

Program vzdělávacího kurzu

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2020 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:  

 • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,
 • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly),
 • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů),
 • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad,
 • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,
 • tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn),
 • specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí),
 • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,
 • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (sociální zabezpečení, formulář A1, notifikační povinnosti, minimální a zaručená mzda atd.),

novelizovaná pravidla při vysílání do EU (novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)

 • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,
 • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy).

Kurzovné

 • 1.405,-Kč bez DPH | 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH | 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.361,-Kč bez DPH | 4.800,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

URČENO: Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.

⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Pardubický kraj, Česká Republika
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://goo.gl/maps/ProCGFy9YXZbogTN7
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 27.04.2020 9:00 - 14:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: 1 700 Kč
 • 1.405,-Kč bez DPH | 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH | 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.361,-Kč bez DPH | 4.800,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2020 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:  

 • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,
 • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly),
 • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů),
 • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad,
 • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,
 • tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn),
 • specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí),
 • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,
 • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (sociální zabezpečení, formulář A1, notifikační povinnosti, minimální a zaručená mzda atd.),

novelizovaná pravidla při vysílání do EU (novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)

 • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,
 • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy).
⮟ 

Kdo kurz školí?

Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců“), spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice  

TOP kurzy

Dvoudenní kurz DPH v EU a třetích zemích, včetně příkladů z praxe - Změny v DPH platné k 1.4.2020
16.04.2020 - 17.04.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík
Zobrazit více
Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence zaměstnance, osobní bankrot v roce 2020
20.04.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Tomáš Smutný
Zobrazit více

Podobné kurzy

Vše co potřebujete vědět k eNeschopence
09.03.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Ivana Stefanovová
Zobrazit více
Mzdové účetnictví a personalistika aktuálně v roce 2020
23.03.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Vladislava Dvořáková, DiS.
Zobrazit více
Důchodové pojištění a ELDP 2020, aktuální problematika důchodového pojištění
06.04.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ivana Desenská,
Bc. Monika Horváthová
Zobrazit více
Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence zaměstnance, osobní bankrot v roce 2020
20.04.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Ing. Tomáš Smutný
Zobrazit více
Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví pro začátečníky
21.04.2020 - 22.04.2020
Kde: Hotel Staré Časy, Pardubice
Lektor: Lenka Šamanová
Zobrazit více