Spisová služba u veřejnoprávních původců v praxi (listinná i elektronická forma)

Základní informace o kurzu

03.03.2020  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 2020113
Kurz je v kategoriích: Neziskový sektor, Právo a legislativa
Adresa vzdělávacího kurzu: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Pardubický kraj, Česká Republika, mapa

Lektor

Mgr. Linda Řezníčková

pracovnice Státního oblastního archivu Zámrsk.

1 800
Přihlásit se můžete zde

Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní správě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro všechny, kdo mají na starost spisovou službu, ukládání a skartaci dokumentů. Je vhodný pro vedoucí pracovníky, ale i pro pracovníky podatelen, spisoven, administrativní pracovníky. Vhodný bude nejen pro úplné začátečníky, ale také pro ty, kteří sice již mají s vedením spisové služby zkušenost, avšak potřebují si tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální stav legislativy.

Na semináři probereme aktuální informace o způsobech vedení spisové služby v obou možných formách, mj. jak zajistit řádné přijímání dokumentů, jejich vyřizování i ukládání. Dále pak jak připravit a provést skartační řízení a vyřazováním dokumentů ze spisovny.  To vše v intencích platné legislativy týkající se různých odvětví (např. školství, zdravotnictví, účetnictví). Seminář je určen obcím a příspěvkovým organizacím zřizovaným nebo zakládaným územně samosprávnými celky.

Program vzdělávacího kurzu

 • I. část

  · Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy

  · aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)

  · využití vyhlášky č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře

  · Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017

  · zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

  · dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110/2019 Sb.

  · tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu

   

   

  II. část

  · Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi

  · příjem, evidence a označování dokumentů

  · podací deník, elektronický systém spisové služby

  · konverze dokumentů

  · převod dokumentu z analogové do digitální podoby

  · převod dokumentu z digitální do analogové podoby

  · změny formátů

  · procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení)

  · oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání

  · mimořádná situace ve spisové službě

  · kdy nastává, jak se postupuje

  · ukládání dokumentů

  · povinné náležitosti spisovny

  · pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě

  · spisovna jako součást elektronického systému spisové služby

  · pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě

  · spisová rozluka

  · reorganizace, sloučení, rušení subjektu, migrace dat

   

   

  III. část

  · Skartační řízení

  · komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)

  · příprava skartačního návrhu a průběh skartačního řízení

  · elektronické skartační řízení

  · archivace dokumentů a jejich předání do archivu

  · likvidace dokumentů

   

  IV. část

  · Kontroly vedení spisové služby

  · příprava na ni

  · časté chyby

   

  V. část

  · Diskuze

Kurzovné

 • 1.488,-Kč bez DPH | 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH | 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Seminář je určen veřejnoprávním původcům (obcím, městům, školám, příspěvkovým organizacím a organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, státní správě, organizačním složkám státu, vědeckým výzkumným organizacím, vysokým školám, státním zdravotnickým zařízením, státním podnikům), kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen pro všechny, kdo mají na starost spisovou službu, ukládání a skartaci dokumentů. Je vhodný pro vedoucí pracovníky, ale i pro pracovníky podatelen, spisoven, administrativní pracovníky. Vhodný bude nejen pro úplné začátečníky, ale také pro ty, kteří sice již mají s vedením spisové služby zkušenost, avšak potřebují si tuto problematiku ujasnit a dozvědět se aktuální stav legislativy.

⮟ 

Kde se kurz koná?

Místo konání kurzu je: Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, 530 02, Pardubický kraj, Česká Republika
Můžete si kurz také zobrazit na mapě: https://goo.gl/maps/ProCGFy9YXZbogTN7
⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 03.03.2020 9:00 - 14:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: 1 800 Kč
 • 1.488,-Kč bez DPH | 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH | 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH | 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 • I. část

  · Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy

  · aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)

  · využití vyhlášky č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře

  · Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017

  · zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

  · dopad nařízení ochrany osobních údajů na dokumenty pohledem zákona č. 110/2019 Sb.

  · tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu

   

   

  II. část

  · Vedení spisové služby, formy a rozdíly mezi nimi

  · příjem, evidence a označování dokumentů

  · podací deník, elektronický systém spisové služby

  · konverze dokumentů

  · převod dokumentu z analogové do digitální podoby

  · převod dokumentu z digitální do analogové podoby

  · změny formátů

  · procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení)

  · oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání

  · mimořádná situace ve spisové službě

  · kdy nastává, jak se postupuje

  · ukládání dokumentů

  · povinné náležitosti spisovny

  · pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě

  · spisovna jako součást elektronického systému spisové služby

  · pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě

  · spisová rozluka

  · reorganizace, sloučení, rušení subjektu, migrace dat

   

   

  III. část

  · Skartační řízení

  · komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)

  · příprava skartačního návrhu a průběh skartačního řízení

  · elektronické skartační řízení

  · archivace dokumentů a jejich předání do archivu

  · likvidace dokumentů

   

  IV. část

  · Kontroly vedení spisové služby

  · příprava na ni

  · časté chyby

   

  V. část

  · Diskuze

⮟ 

Kdo kurz školí?

Mgr. Linda Řezníčková - pracovnice Státního oblastního archivu Zámrsk.

Podobné kurzy

Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO
28.04.2020 - 30.04.2020
Kde: Městské Lázně - Hradec Králové, Hradec Králové
Lektor: Mgr. Veronika Bakešová
Zobrazit více