Aktuality v účetnictví a daních 2020/2021 - online záznam z webináře - Online

Aktuality v účetnictví a daních 2020/2021 - online záznam z webináře

Základní informace o kurzu

Online (stále dostupné) 
Variabilní symbol: 2021005
Kurz je v kategoriích: Online kurzy, Daně, Účetnictví

Lektoři

Ing. Petr Kout CSc. - Daně, účetnictví
Ing. Petr Kout CSc.

Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor

Tomáš Líbal - Účetnictví
Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…

1 900
Přihlásit se můžete zde

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Účastník:

 1. Obdrží výše uvedený plný záznam (4 hod 40 minut)  
 2. Materiál v .pdf v podobě prezentace která je používána ve videu.
 3. Možnost se lektora ptát na jakékoli dotazy, týkající se těchto prezentovaných změn formou emailu. 

 

Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2020 popř. připravovanými pro rok 2021. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.

Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů 

Program vzdělávacího kurzu

 • daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 - prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce z zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací
 • schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí
 • daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty
 • daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi
 • zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ – placení záloh – podání přehledu – výpočet pojistného 2020
 • silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel
 • daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19
 • daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně
 • novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.,
 • změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní
 • evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady
 • prominutí správních poplatků
 • vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad
 • změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek
 • „daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí
 • daně z příjmů (příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.)
 • novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty
 • návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.

Kurzovné

 • 1.570,-Kč bez DPH | 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH | 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.462,-Kč bez DPH | 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.

Přihlásit se na kurz

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Účastník:

 1. Obdrží výše uvedený plný záznam (4 hod 40 minut)  
 2. Materiál v .pdf v podobě prezentace která je používána ve videu.
 3. Možnost se lektora ptát na jakékoli dotazy, týkající se těchto prezentovaných změn formou emailu. 

 

⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná Online (stále dostupné)
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Standardní cena je: 1 900 Kč
 • 1.570,-Kč bez DPH | 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH | 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.462,-Kč bez DPH | 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 • daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 - prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce z zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací
 • schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí
 • daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty
 • daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi
 • zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ – placení záloh – podání přehledu – výpočet pojistného 2020
 • silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel
 • daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19
 • daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně
 • novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.,
 • změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní
 • evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady
 • prominutí správních poplatků
 • vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad
 • změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek
 • „daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí
 • daně z příjmů (příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.)
 • novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty
 • návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Petr Kout CSc. - Daňový a ekonomický poradce, dlouholetý lektor
Tomáš Líbal - Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…