Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář - Online

Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář

Tato akce již proběhla. Jistě si ale vyberete z našich aktuálních akcí!

Základní informace o kurzu

26.02.2021  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 2020513

Lektor

Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. 

Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře.

V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. 

Program vzdělávacího kurzu

 • Obsahové náplni jednotlivých složek hmotného a nehmotného majetku a jejich začlenění do struktury aktiv účetní jednotky
 • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým hmotným majetkem (účetní kategorie) a hmotným majetkem (daňová kategorie)
 • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým nehmotným majetkem (účetní kategorie) a nehmotným majetkem (daňová kategorie)
 • Zodpovězení otázek: Proč je mezi výše uvedenými položkami rozdíl? Jaké dopady z rozdílného pojetí výše uvedených položek plynou?
 • Ocenění výše uvedených položek hmotného a nehmotného majetku, a to jak z pohledu účetních předpisů, tak i zákona o daních z příjmů
 • Obsahové náplni interního předpisu (vnitropodnikové směrnici) účetní jednotky, která je pro tuto oblast majetku pro všechny účetní jednotky povinná
 • Různým způsobům pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (koupě, koupě s výhradou vlastnictví, operativní leasing versus finanční leasing nebo financování z cizích zdrojů, tzn. „na úvěr“)
 • Vliv výše uvedeného do účetnictví podnikatelů (tzn. účetní předkontace k jednotlivým výše uvedeným situacím)

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. 

Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře.

⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 26.02.2021 9:00 - 14:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Bohužel tento kurz již nelze objednat, prosím zkuste si vybrat z našich aktuálních kurzů.
⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 • Obsahové náplni jednotlivých složek hmotného a nehmotného majetku a jejich začlenění do struktury aktiv účetní jednotky
 • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým hmotným majetkem (účetní kategorie) a hmotným majetkem (daňová kategorie)
 • Porovnání rozdílů mezi dlouhodobým nehmotným majetkem (účetní kategorie) a nehmotným majetkem (daňová kategorie)
 • Zodpovězení otázek: Proč je mezi výše uvedenými položkami rozdíl? Jaké dopady z rozdílného pojetí výše uvedených položek plynou?
 • Ocenění výše uvedených položek hmotného a nehmotného majetku, a to jak z pohledu účetních předpisů, tak i zákona o daních z příjmů
 • Obsahové náplni interního předpisu (vnitropodnikové směrnici) účetní jednotky, která je pro tuto oblast majetku pro všechny účetní jednotky povinná
 • Různým způsobům pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (koupě, koupě s výhradou vlastnictví, operativní leasing versus finanční leasing nebo financování z cizích zdrojů, tzn. „na úvěr“)
 • Vliv výše uvedeného do účetnictví podnikatelů (tzn. účetní předkontace k jednotlivým výše uvedeným situacím)
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Jana Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR