Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - II. ČÁST - On-line webinář

Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - II. ČÁST - On-line webinář

Na tento kurz se nelze registrovat! Prosím, vyberte si z aktuálních kurzů a seminářů.

Základní informace o kurzu

13.03.2021  9:00 - 14:00
Variabilní symbol: 2020514

Lektor

Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Tento seminář je volným pokračováním semináře „Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I. část“

Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře.

V průběhu semináře lektorka provede ucelený rozbor majetku z pohledu jejich daňového a účetního hlediska. 

Program vzdělávacího kurzu

 • V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat

  • účetním a daňovým odpisům; jejich úpravě v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
  • dopadům rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy do účetnictví (vliv na odloženou daň) a základu daně z příjmů (vliv na daňové přiznání k dani z příjmů jak právnických, tak i fyzických osob)
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující odpisový plán
  • definice „opravy a udržování“ a definice „technického zhodnocení“
  • inventarizaci DHM, DNM a drobného hmotného a nehmotného majetku a zaúčtování inventarizačních rozdílů
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující tvorbu a rozpuštění opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a způsobu jejich účtování
  • rizikům, které účetní jednotce plynou v případě, že se problematikou opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nezabývá

Časté otázky

⮟ 

Pro koho je kurz určen?

Tento seminář je volným pokračováním semináře „Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I. část“

Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře.

⮟ 

Kdy se kurz koná?

Kurz se koná 13.03.2021 9:00 - 14:00
⮟ 

Jakou má kurz cenu?

Bohužel tento kurz již nelze objednat, prosím zkuste si vybrat z našich aktuálních kurzů.
⮟ 

Jaký bude mít kurz program?

 • V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat

  • účetním a daňovým odpisům; jejich úpravě v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
  • dopadům rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy do účetnictví (vliv na odloženou daň) a základu daně z příjmů (vliv na daňové přiznání k dani z příjmů jak právnických, tak i fyzických osob)
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující odpisový plán
  • definice „opravy a udržování“ a definice „technického zhodnocení“
  • inventarizaci DHM, DNM a drobného hmotného a nehmotného majetku a zaúčtování inventarizačních rozdílů
  • povinnosti vytvořit interní předpis (vnitropodnikovou směrnici) upravující tvorbu a rozpuštění opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a způsobu jejich účtování
  • rizikům, které účetní jednotce plynou v případě, že se problematikou opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nezabývá
⮟ 

Kdo kurz školí?

Ing. Jana Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR