Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jeho odepisování, účetně a daňově

Tomáš Líbal – účetní a ekonomický poradce, dlouhodobý a oblíbený lektor

Ing. Petr Kout CSc. – daňový a ekonomický poradce, dlouhodobý a oblíbený lektor

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

PROGRAM:

 • Účetní a daňové vymezení pojmů
 • Forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů
 • Ocenění
 • Odpisování a technické zhodnocení
 • Nejčastější chyby v účtování inventární karty
 • Vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování
 • Vazba na DPH a majetkové daně financování hmotného majetku úvěrem
 • Časté chyby a omyly.

Kurzovné:

 • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.462,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.