DLOUHODOBÝ MAJETEK VČETNĚ ODEPISOVÁNÍ V ROCE 2019 pro podnikatelské subjekty

pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.

Líbal

PROGRAM:

Vymezení dlouhodobého majetku, definice pojmů, účtování, oceňování

 • hmotný, nehmotný, finanční
 • opravy, udržování
 • technické zhodnocení
 • rekonstrukce, modernizace
 • pořízení, technického zhodnocení, odpisů a vyřazení
 • pořizovací cena
 • vlastní náklady
 • reprodukční pořizovací cena
 • podle vyhlášky k zákonu o účetnictví
 • podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách

Interpretace NUR (národní účetní rady)

Závěry koordinačních výborů KDP ČR (komory daňových poradců)

Aktuální změny u nehmotného majetku a pronajímaného majetku

Příklady chybovosti z praxe

 • stanovení okamžiku zařazení do užívání
 • stanovení odpisového plánu pro účetní odpisy
 • správný výpočet daňových odpisů
 • daňová optimalizace při volbě odpisů
 • postup u technického zhodnocení majetku
 • postup při legislativních změnách
 • rezervy na opravy, plán oprav, tvorba, čerpání, rozpuštění
 • majetek pořízený formou dotace
 • směna majetku
 • problematika majetku v nájmu
 • DM a dopady DPH
 • pokyny, sdělení a informace GFŘ, příklady judikatury NSS

Dotazy, diskuse

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.