Uplatňování daně z přidané hodnoty u obcí, s účinností od 1.4.2019

Seminář je určen pro účetní a daňové poradce

odborník se specializací na daň z přidané hodnoty, dlouholetý pracovník Ministerstva financí, spoluautor zákona o DPH

Líbal

Aktuální informace z oblasti daně z přidané hodnoty, změny provedené novelou zákona o DPH účinnou od 1.4.2019.

PROGRAM:

 • vymezení ekonomických činností obcí,
 • registrace DPH – výše obratu pro registraci, vymezení plátců daně a identifikovaných osob,
 • sazby daně při dodání zboží a poskytování služeb,
 • vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií,
 • daňové doklady – pravidla vystavování a uchovávání daňových dokladů, forma, typy a náležitosti daňových dokladů, povinnost daňový doklad odeslat,
 • stanovení základu daně, opravy základu daně – reklamace,
 • sazba daně u oprav nemovitých věcí,
 • sazba daně u nové výstavby,
 • nájem, možnost uplatnit daň u nájmu – úprava od r. 2021,
 • poskytnutí kulturních a sportovních služeb (provoz kulturních a sportovních zařízení),
 • nárok na odpočet daně,
 • režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací – časté chyby a možnosti jejich opravy,
 • poskytnutí stavebních prací pro obce bez použití režimu přenesení daňové povinnosti,
 • úprava odpočtu daně
 • ručení za nezaplacenou daň.

Kurzovné:

 • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.462,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.