DPH – řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi.

CÍL – Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem.

PROGRAM:

 • Význam osoby „neusazené v tuzemsku“ podle § 4, její význam s ohledem na povinnost přiznat daň
 • Význam „identifikované osoby“ v § 6g – 6l, registrační povinnosti podle § 6 – 6l
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb (§ 9 – 10i)
 •  Právní úprava přepravy zboží, právní úprava u služby na věci movité
 •  Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží § 8
 • Dovoz zboží ze třetí země § 23, vývoz zboží do třetí země § 66, základ daně § 38
 • Den uskutečnění plnění při vývozu
 • Povinnost přiznat daň při přijetí služby a při pořízení zboží z jiného členského státu
 • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102
 • Zrušení svobodných skladů, zrušení osvobozených plnění u svobodných pásem
 • Nová právní úprava přinášející „tuzemský“ reverse charge § 6c odst. 2
 • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
 • Obsahem příkladů bude i kontrolní hlášení v oblasti intrakomunitárního plnění, reverse charge vyplývající z § 6c odst. 2 a uplatnění DPH ve svobodných pásmech

Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění, i na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů i testových otázek probíhá kolektivním způsobem.

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.