Kurz DPH pro pokročilejší, včetně příkladů z praxe 2019

specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

PROGRAM:

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech.

* Dodání zboží a služeb – co je předmětem daně

* Místo plnění – správné určení místa plnění u zboží a služeb (základní pravidlo, výjimky, přeshraniční služby)

* Povinnost přiznat daň ze záloh – kdy musí příjemce zálohy přiznat z přijaté platby daň

* Daňové doklady – správné vystavování daňových dokladů a jejich doručování příjemcům plnění

* Základ daně – co vstupuje do základu daně, jak správně základ daně vypočítat

* Sazby daně – postup při správném stanovení sazby daně, závazné zatřídění

* Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně – prodej nemovitostí, pozemků, pronájem

* Intrakomunitární plnění – plnění v rámci EU, kdy a jak správně danit

* Dovoz a vývoz – zdaňování dovozu, prokazování vývozu, služby přímo vázané na dovoz a vývoz

* Nárok na odpočet daně – prokazování odpočtu daně, uplatnění odpočtu daně v rámci daňové kontroly, kdy lze odpočet uplatnit, úprava a vyrovnání odpočtu daně, prokazování zničení, ztráty a odcizení majetku

* Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba – popis závažného porušení povinností plátce daně

* Ručení příjemce plnění – jaká přijmout opatření pro eliminaci rizika ručení

* Přenesená daňová povinnost – kdy ji uplatnit, jak postupovat při uplatnění tohoto režimu

* Kontrolní hlášení a sankce v souvislosti s kontrolním hlášením – co kontrolní hlášení přináší, jak žádat o prominutí sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením

* Vykazování daně u společností (bývalé sdružení) v roce 2019 – jak postupovat v roce 2019 při vykazování daně

 

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.