Kurz DPH pro začátečníky

je certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních. V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka v Praze, v současné době vlastní účetní firmu a věnuje se lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví.

PROGRAM:

Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost – změny, obrat pro účely DPH

* Plátce DPH, identifikovaná osoba- vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH

* Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky, elektronicky poskytované služby

* Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU

* Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení

* Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH – změny 2019-nové typy dokladů

* Základ daně, vedlejší náklady

* Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.

* Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým ( informace GFŘ)

* Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)- změny 2019

* Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

* Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet – změny 2019

* Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná

* Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,ručení za daň

* Daňové přiznání

* Souhrnné hlášení

* Kontrolní hlášení

* Seminář bude doplněn praktickými příklady

* Diskuze k probíraným tématům

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.