Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví

Účetní a ekonomická poradkyně s dlouholetou praxí, je oblíbenou a zkušenou lektorkou rekvalifikačních kurzů mzdového účetnictví

PROGRAM:

I. den • 12. září 2019

 

 • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení, odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady, srážková daň,  odvody, povinnosti zaměstnavatele.
 • Základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění, principy registrací, doplatky po skončení vztahů, povinnosti zaměstnavatele, minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění, praktické příklady, osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady, přehledy, odvody a evidence, pojištění v DPČ a DPP, souběhy pracovních vztahů
 • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění a podmínky, sazby pojistného, doplatky, povinnosti, přehledy, odvody, evidence, nemocenské dávky, otcovská, ošetřovné, ochranná lhůta, podpůrčí doba, fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy, náhrada mzdy v době nemoci, zaměstnání malého rozsahu, pojištění v DPČ a DPP, souběhy vztahů
 • základní principy srážky z mezd

 

 II. den • 13. září 2019

 

 • struktura mzdy • měsíční, hodinová, stanovení poměrné části mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, příplatky, přesčasy, čerpání náhradního volna, příplatky za svátek, pracovní doba rovnoměrně a nerovnomerně rozvržená, fond pracovní doby.
 • odměňování u DPČ a DPP, limity, správné používání dohod a jejich náležitosti, povinnosti zaměstnavatele, potvrzení o zaměstnání, nekolidující zaměstnání.
 • průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace, rozhodné období, započitatelné příjmy, používání průměrného výdělku, dlouhodobé odměny a zápočet do více období
 • Dovolená • za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny, základní nároky, stanovení dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, dovolená a kratší pracovní doba, povinnosti zaměstnavatele na úseku dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené, převody dovolené do dalších let, dovolená a souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, plány dovolené, žádanky o dovolenou, převody z rovnoměrného rozvržení na nerovnoměrné a zpět, dovolená a různě dlouhé směny
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Kurzovné:

 • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH
 • 5.785,-Kč bez DPH| 7.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 8.595,-Kč bez DPH| 10.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.