Náklady a výnosy z účetního hlediska a daňového pohledu

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší problematiku zdanění výnosů a uplatnění souvisejících nákladů. Cílem semináře je komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového, případně i účetního režimu, a to se zdůrazněním změn v roce 2018. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k probírané problematice.

 pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.

Líbal

PROGRAM:

Účetní a daňové vymezení nákladů a výnosů a jejich vzájemná vazba

* Daňově uznatelné náklady § 24 ZDP

* Daňové a nedaňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady daňového režimu některých nákladů s upozorněním na rozdíly mezi účetnictvím a daněmi)

* Co zejména nelze uznat jako daňový náklad § 25 ZDP

* Úprava účetního výsledku hospodaření na daňový výsledek hospodaření – základní pravidla a postupy podle § 23 v příkladech

* Charakteristika výnosů z pohledu daní (příklady výnosů, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny)

* Způsoby zdanění výnosů dané z příjmů (u fyzických, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně)

* Časové rozlišení

* Dohadné účty

* Pokuty, penále, škody, sankce

* Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

* Problematika technického zhodnocení

* Vazby v rámci účetní závěrky

* Nejčastější daňové chyby

* Prokazování účetních případů

* Příklady z judikatury NSS

* Dostupná metodika

* Shrnutí, dotazy, diskuse

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.