NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH, VŠE NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH

spoluautor zákona o DPH, dlouholetý lektor

PROGRAM:

I. PROBLEMATICKÉ OBLASTI, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY
 • Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
 • Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
 • Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS
 • Pořízení zboží z JČS, zboží je přepraveno do jiného JČS
 • Pořízení nového dopravního prostředku
 • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem
 • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad
 • Stanovení základu daně, výpočet daně
 • Základ daně při dovozu zboží
 • Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na kontrolní hlášení
 • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
 • Jak opravit chybu nebo omyl
 • Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení
 • Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
 • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
 • Dodání zboží do jiného členského státu, DD
 • Vývoz zboží – prokazování, ústní celní prohlášení
 • Přeprava zboží při vývozu a dovozu zboží, spediční služby
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
 • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
 • Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
 • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
 • Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
 • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace

II. AKTUÁLNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH

III. DISKUZE, zodpovídání dotazů.

 

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.