Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení roku 2019

Cílem semináře je vysvětlit nové právní úpravy a popsat změny, které v systému nastanou od 1.1.2019 a očekávané změny, které nastanou v průběhu roku 2019. Změny, k nimž došlo v roce 2018, budou popsány s ohledem na nejasná či sporná místa přijaté právní úpravy. Seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, pracovníky státní správy, samosprávy a dalších organizací, jejichž činnost souvisí s problematikou nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku.

je dlouholetý pracovník MPSV ČR v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a OSVČ. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim. Je zkušeným lektorem s mnohaletou praxí, zároveň je autorem řady odborných publikací a článků v časopisech.

Líbal

PROGRAM:

Nemocenské pojištění

  • Účast na nemocenském pojištění (základní pojmy, podmínky účasti, pojištění v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce)
  • Dávkový systém nemocenského pojištění (přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky)
  • Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • Nové dávky nemocenského pojištění – otcovská a dlouhodobé ošetřovné
  • Výpočet dávek nemocenského pojištění (stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, výše dávek)
  • Vyplácení dávek (uplatnění nároku na dávky, výplata dávek)
  • Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění (úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele)

Pojistné na sociální zabezpečení

  • Poplatníci pojistného (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ)
  • Vyměřovací základ (započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ)
  • Sazby pojistného
  • Odvod pojistného (placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného)
  • Maximální vyměřovací základ
  • Způsob placení pojistného
  • Defekty při platbě pojistného (přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného)
  • Další povinnosti zaměstnavatelů (uschovávání dokladů)

Očekávaný vývoj v oblasti NP a PojSZ

  • Elektronická neschopenka
  • Další očekávané změny

 

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.