Účetní případy pro mírně pokročilé a pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní).

účetní a daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka

Líbal

PROGRAM:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva): 

–          pořízení,
–          odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
–          technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Zásoby:

–          ocenění zásob,
–          účtování zásob,
–          inventarizace zásob.

Zúčtovací vztahy: 

–          opravné položky a odpis pohledávek,
–          cizoměnové operace,
–          časové rozlišení, dohadné položky.

Operace ve vlastním kapitálu: 

–          zvyšování a snižování základního kapitálu,
–          rozdělování výsledku hospodaření,
–          druhové versus účelové členění provozních nákladů.

Dopad daňových a jiných změn do účetnictví v roce 2019: 

–          interpretace národní účetní rady
–          daně z příjmů, DPH
–          EET, zákon o obchodních korporacích.

Co nás čeká:

–          Digitalizace a robotizace

Kurzovné:

  • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
  • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.