Spisová a archivní služba u veřejnoprávních subjektů v roce 2019

Posluchači semináře budou seznámeni s aktuálním zněním zákona č. 205/2017 Sb.  a dalšími změnami v souvislosti s přijetím předpisu EU EIDAS. Seminář je určený veřejnoprávním subjektům – ÚSC a jimi založeným OSS a PO, školám, zdravotnickým zařízením, obchodním společnostem a družstvům, náboženským a odborovým organizacím a dalším.

metodik SOA Zámrsk

Líbal

 

PROGRAM:

I. část

 • Spisová služba ve světle aktuální legislativy ČR a tvorba vlastní normy
  • aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
  • zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • ochrana osobních údajů v dokumentech pohledem obecného nařízení (GDPR) po 25. květnu 2018
  • spisová řád – co vše má interní směrnice obsahovat

II. část

 • Formy vedení spisové služby, rozdíly mezi nimi
  • příjem, evidence a označování dokumentů
   • podací deník, elektronický systém spisové služby
  • procesy správy dokumentů (od přijetí k jeho vyřízení)
   • oběh, schvalování, vyhotovování, odesílání
   • mimořádná situace ve spisové službě
    • kdy nastává, jak se postupuje
   • ukládání dokumentů
  • povinné náležitosti spisovny (pravidla pro ukládání dokumentů v analogové podobě)
  • spisovna jako součást elektronického systému spisové služby (pravidla pro ukládání dokumentů v elektronické podobě)
   • spisová rozluka – reorganizace, sloučení, rušení subjektu

III. část

 • Skartační řízení
  • komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost)
  • příprava skartačního návrhu
  • elektronické skartační řízení
 • archivace dokumentů a jejich předání do archivu
  • likvidace dokumentů

III. část

 • Kontroly vedení spisové služby
  • časté chyby, příprava na ni

IV. část

 • Diskuze

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.