Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence zaměstnance, osobní bankrot 2019

odborník v oblasti mezd a personalistiky s dlouholetou praxí

Líbal

PROGRAM:

-Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy

-Pojem čistá mzda pro účely srážek ze mzdy dle judikátu VSPH č. 241/2012 ze dne 18. 3. 2013, stálý problém – daňový bonus, exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné –peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu

-Příjmy, z nichž se srážky provádějí

-Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ) –  změna nahlížení na tyto srážky od února 2018

-Srážky přednostní a nepřednostní

-Pořadí srážek

-Nezabavitelné částky od 1. 1. 2019, plně zabavitelná část čisté mzdy

-Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu

-Postup při provádění a výpočtu srážek ze mzdy

-Povinnosti plátce příjmu při vstupu zaměstnance do zaměstnání, při trvání a při ukončení zaměstnání v souvislosti s exekucemi

-Souběh exekučních srážek

-Sankce při porušení povinností

-Součinnost při exekuci – § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. (stálý problém – číslo účtu dlužníka?)

-Výplatní termín a doručení exekuce před výplatním termínem – požadavky soudních exekutorů na opravu již zúčtované mzdy, která nebyly dosud vyplacena

-Doručování exekučních titulů do datových schránek

-Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, důchod, PPM

-Postup při exekuci v případě změny plátce, je-li jím OSSZ

-Povinnosti zaměstnavatele a OSSZ

-Insolvenční zákon, insolvence fyzické osoby a její řešení

-Insolvenční rejstřík a povinnosti vyplývající z § 424 zákona č. 182/2006 Sb.

-Jednotlivé fáze insolvenčního řízení

-Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rozhodnutím o konkurzu a rozhodnutím o oddlužení schválením splátkového kalendáře

-Postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele do zahájení IŘ

-Povinnosti dlužníka

-Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům

-Důležité judikáty týkající se daňového bonusu při insolvenci, přeplatek z ročního zúčtování a odstupného

-Dotazy a odpovědi, diskuze

Kurzovné:

  • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
  • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.462,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.