Vybrané a složitější účetní případy a jejich daňové dopady

účetní a ekonomický poradce

Seminář je určen především podnikatelům, účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům.

PROGRAM:

 • Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů
 • Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení
 • Cizí měna v účetnictví a daních – správné postupy a časté chyby
 • Vybrané otázky ve vztahu k účtování rezerv a jejich daňové posouzení
 • Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH po změnách od 1. 7. 2017
 • Pohledávky z pohledu změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva a související daňové změny
 • Zdravotní a sociální pojištění v účetnictví a daňové vyhodnocení
 • Sankce z obchodních vztahu z pohledu účtování a daňového posouzení

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.