Závislá činnost v roce 2018, roční zúčtování daně z příjmů ze ZČ, schválené, připravované změny 2019

Seminář bude zaměřen na daňovou problematiku u závislé činnosti. Je určen jak těm, kteří se zpracováním mezd zabývají dlouhodobě, tak i začínajícím pracovníkům (pracovnicím).

bývalý ředitel Finančního úřadu Hradec Králové, specialista na daně z příjmů, dlouholetý zkušený a oblíbený lektor

PROGRAM:

Podrobně bude probráno měsíční zpracování mezd z pohledu:

 • příjmů, které jsou od daně ze závislé činnosti osvobozeny včetně podmínek pro jejich osvobození
 • příjmů, které souvisí s minulým, současným, případně budoucím pracovním poměrem
 • uplatňování cen obvyklých u závislé činnosti
 • zdaňování agenturních pracovníků na základě zprostředkovaného zaměstnání s povolením a bez povolení
 • samostatných základů daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Dále bude probrána problematika stanovení měsíčního základu daně pro výpočet zálohy:

 • problematika prohlášení v písemné a elektronické formě
 • uplatňování slev na dani včetně jejich prokazování a dokládání
 • uplatňování daňového zvýhodnění formou slev a bonusů
 • podmínky pro uplatňování daňového zvýhodnění

Součástí semináře bude dále:

 • povinná evidence zaměstnavatele ve vztahu ke správci daně
 • mzdový list, jeho obsah a vedení
 • opravy chybně sražených záloh, nesprávně uplatněných slev a bonusů
 • problematika plátcovy pokladny
 • další problematika, souvisící se zdaňováním příjmů ze závislé činnosti
 • podmínek pro jejich osvobození
 • příjmů, které souvisí s minulým, současným, případně budoucím pracovním poměrem
 • uplatňování cen obvyklých u závislé činnosti
 • zdaňování agenturních pracovníků na základě zprostředkovaného zaměstnání s povolením a bez povolení
 • samostatných základů daně pro zdanění daní vybíranou srážkou
 • uplatňování slev na dani včetně jejich prokazování a dokládání

Náročným úkolem na mzdovém úseku je porovnání měsíčně zdaňovaných mezd s roční daňovou povinností. Obsahem semináře k této problematice proto bude:

 • kdo a za jakých podmínek je povinen podat za rok 2018 daňové přiznání
 • podmínky, za kterých může zaměstnanec žádat o roční zúčtování
 • solidární zvýšení daně, uplatněné v průběhu roku
 • mzdy, zdaněné v průběhu roku srážkovou daní a následně podepsané prohlášení
 • podklady, které musí zaměstnanec pro účely ročního zúčtování doložit, u kterého zaměstnavatele a v jakém termínu
 • které příjmy se do ročního zúčtování zahrnují
 • uplatnění nezdanitelných položek a jejich doložení (dary, úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, penzijní a životní pojištění, příspěvky odborové organizaci, úhrady za zkoušky)
 • úpravy, související se životním pojištěním
 • stanovení roční daňové povinnosti
 • uplatnění daňových slev (na zaměstnance, druhého z manželů, invalidní slevy, studentské odpočty, platby předškolním zařízením, pravidla pro dokládání a uplatňování slev
 • podmínky pro uplatnění slev na vyživované děti (slevy a daňové bonusy, dokládání)
 • výpočet přeplatků a zásady jejich vypořádání se zaměstnanci a finančním úřadem)
 • opravy chybně sražených záloh a daňových bonusů
 • výkazy za rok 2018, jejich předkládání

Novelizovaná ustanovení u závislé činnosti od roku 2019

Kurzovné:

 • 1.488,-Kč bez DPH| 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH| 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.215,-Kč bez DPH| 5.100,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.