Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 – aktuálně

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a zpracovatele mzdových podkladů, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

je odbornicí v oblastech zaměstnávání, mezd a pracovního práva. Pracovněprávní problematikou se zabývá již více než 20 let, je oblíbenou a zkušenou lektorkou.

PROGRAM:

Program bude aktuálně doplňován o chystané a schválené změny pro rok 2019!!!

* průměrný výdělek pro rok 2019

* redukční hranice v nemocenském pojištění pro rok 2019

* nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019

* maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019

* změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky

* E – neschopenka, jak ovlivní praxi zaměstnavatelů v roce 2019?

* povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, lékaře a OSZZ v oblasti e- neschopenek

* první problémy z praxe 2018 s novými nemocenskými dávkami z pohledu mzdového účetnictví • zápočet do odpracovaných dob pro účely dovolené (již od 1. 6. 2018)

* změna v rozhodné částce pro vznik nemocenského pojištění • správná definice zaměstnání malého rozsahu a principy odvodu pojištění a registrace

* změny v daňové oblasti – slevy pro rok 2019 a aktuální změny ke dni konání semináře

* nové formuláře, nový formulář pro roční zúčtování daně • způsob vyplnění

* příspěvek zaměstnavatele na knihy v praxi • jak správně uplatnit

* změna minimální, zaručené mzdy a navazující parametrické změny – minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění, limity pro daňový bonus a solidární daň

* změny ve zdravotním pojištění • změna rozhodné částky pro vznik pojištění, registrace a příklady

* zrušení karenční doby, kompenzace zaměstnavatelům, navrhované změny v odvodech pojištění, související změny v zákoníku práce

* další změny ke dni konání semináře, které ovlivní praxi mzdové účtárny

* diskuze • odpovědi na dotazy

Kurzovné:

  • 1.570,-Kč bez DPH| 1.900,-Kč vč. DPH
  • 2.975,-Kč bez DPH| 3.600,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 4.463,-Kč bez DPH| 5.400,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Dle potvrzeného memoranda s KA ČR máme povolení školit auditory, kterým bude toto školení započítáváno v rámci povinného proškolování.

Pro členy Svazu účetních a členy Komory certifikovaných účetních poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč.


Přihlášení na seminářPole označena * jsou povinná.